Zvětšení prsů - augmentace

 
<

DALŠÍ INFORMACE

Augmenatce

Uložení implantátů pod sval upřednostňujeme u implantátů větších rozměrů, kde jejich umístění nad svalem u menších prsů by způsobilo nápadnou viditelnost obrysů implantátů. Pod sval je nutné dávat i menší implantáty, pokud žena má velmi malá prsa s nedostatečně vyvinutou mléčnou žlázou nebo u prsů s extrémně tenkou kůží.

Dobře provedená augmentace s uložením implantátů pod svalem podporuje přirozený tvar prsů zvláště při použití větších implantátů. Na druhou stranu, prsa mají stále stejnou pozici a to při poloze na zádech, ve stoje či při pohybu.Také při umístění implantátů pod svalem lze někdy pozorovat nápadné souhyby prsního svalu při jeho kontrakci, které jsou způsobené jizevnatým pouzdrem kolem implantátu. U povadlých prsů větších rozměrů, vyžadujících spíše modelaci, ani velké implantáty umístěné pod svalem nezabrání nežádoucímu jevu v podobě volně visících „prázdných“vaků u ženy, pokud je v předklonu. Je třeba zde také připomenout, že extrémně velké implantáty uložené pod svalem vedou k trvalému ztenčení velkého prsního svalu a jeho degenerativním nenávratným změnám.

 

DALŠÍ INFORMACE

Augmentace

Při rozhodování se o způsobu uložení implantátu je nutné vycházet vedle zkušeností plastického chirurga i z přání ženy, k jaké velikosti implantátů se přiklání. Opět je třeba mít na paměti, že příliš velké implantáty jsou častěji doprovázeny pooperačními komplikacemi, než při použití implantátů menších velikostí. Nelze opomenout ani tu skutečnost, že augmentovaná prsa mohou být dále zvětšována, zatímco je-li žena nespokojena s jejich přílišnou velikostí, nevyhneme se při jejich zmenšování nutnosti prsa současně modelovat.

Hospitalizaci doporučujeme dvoudenní  do doby odstranění drénů, může být i kratší. Stehy odstraňujeme 10-12 dnů po operaci. Rekonvalescence může být velmi krátká při augmentaci prsů nad svalem a to 2-3 týdny, při augmentaci pod sval je nutná větší opatrnost s fyzickou zátěží  a rekonvalescence je proto podstatně delší.

Moje průměrná doba operace: vložení implantátů nad sval: 35-40 minut, pod sval: 45-50 minut

>
 
 

operace nosu / augmentace prsou / modelace prsou / operace obličeje facelift / miniabdominoplastika /