Spektrum operací

 
<

Univerzitní klinika FN Bulovka

  • Vrozené vývojové vady
  • Poúrazové deformity
  • Korekce pooperačních stavů
  • Operace nádorů kůže a podkoží
  • Operace prsů-redukce, asymetrie
  • Rekonstrukce prsů po mastektomii
  • Operace stěny břišní
  • Operace kosmetických vad

 

bulovka

 

>
 
 

operace nosu / augmentace prsou / modelace prsou / operace obličeje facelift / miniabdominoplastika /