Publikační a vědecká činnost

 
<
  • Měšťák, J. – Kment, L. – Čáp, R. – Urban, K.: Zdravotní aspekty redukční mammaplastiky.Sborník abstrakt, s. 40. Sympozium plastické chirurgie s mezinárodní účastí, Ostrava, 2005
  • Měšťák, J., Urban, K., Kufa, R., Hrubanová, E., Kment, L., Poláček, V., Frajer, L., Matějovská, J., Měšťák, O.:Rekonstrukce prsu po mastektomii. Sanquis, č.53 (2007), s. 12-19
  • Měšťák, J., Poláček, V., Urban, K., Kufa, R., Kment, L., Matějovská, J., Frajer, L., Smrčka, V., Kozák, J.: 10.Výročí Kliniky plastické chirurgie 1.LF UK a Fakultní nemocnice Na Bulovce. Sanquis, č.53 (2007), s.11.
  • Měšťák, J.: Nejen zamyšlení nad oborem plastické chirurgie současnosti. Sanquis, č.53 (2007), s.10.Medicína a umění.: č.1 (2010), s.8-26
  • Měšťák, J., Urban, K., Kment, L.: Klinika Esthé - estetická chirurgie. Sanquis, č.53 (2007), s.10.Medicína a umění.: č.1 (2010), s.8-26

  • Měšťák, J., Urban, K., Kment, L., Kufa, R., Frajer, L.,Měšťák, O.: Centrum komplexní chirurgické péče o ženy s onkologickým onemocněním prsu. Sanquis, č.53 (2007), s.10.Medicína a umění.: č.1 (2010), s.8-26
  • Měšťák, J.: Komplikace v estetické chirurgii a jak jim předcházet. Sanquis, č.53 (2007), s.10.Medicína a umění.: č.1 (2010), s.8-26

Souborné referáty a přehledné články

  • Měšťák, J.: Rozvěrač ran pro plastickou chirurgii. Rozhl. Chir., 1977, roč. 56. č. 6, s. 443
  • Měšťák, J. – Hájek, M.: Způsob znecitlivění a základní kožní řezy u Dupuytrenovy kontraktury. Příloha Rozhl. Chir., 1984, roč. 63, č. 10, s. 187–188
  • Měšťák, J. – Hájek, M.: Vedení chirurgických řezů. Příloha Rozhl. Chir., 1984, roč. 63, č. 11, s. 189–190
>
 
 

operace nosu / augmentace prsou / modelace prsou / operace obličeje facelift / miniabdominoplastika /