Publikační a vědecká činnost

 
<
 • Hrivnáková, J. – Měšťák, J. – Bláha, J.: Klinické hodnocení běžně užívaného krycího obvazu s mastným tylem. Bulletin MNO, Praha, 1978
 • Hrivnáková, J. – Měšťák, J. – Topinka, H. – Bláha, J.: Závěrečná zpráva o klinických zkouškách obvazu OKNO a KOPÁL, STANDARD na klinice plastické chirurgie a oddělení popálenin. Bulletin MNO, Praha, 1978
 • Měšťák, J. – Faltýn, J. – Stříteský, J.: Příspěvek ke kryoterapii maligního melanomu. Sborník II. konference „Kryochirurgie jako aplikace nízkých teplot“. Benešov, 1981, s. 132–136
 • Měšťák, J. – Faltýn, J.: Využití kožní transplantace po kryochirurgii inoperabilního kožního nádoru. Sborník III. celostátní konference „Kryochirurgie jako aplikace nízkých teplot“.Benešov, 1983, s. 127–132
 • Fára, M. – Měšťák, J.: Nejdůležitější průběžné výsledky rezortního plánu výzkumu HPK – 34 plastické chirurgie v 8. pětiletce. Rozhl. Chir., 1988, roč. 67, č. 11, s. 783–784
 • Měšťák, J. – Čakrtová, M. – Nejedlý, A. – Tomášek, D. – Korytko, J.: Surgical treatment of gigantomasty at Department of Plastic Surgery in Prague. Abstracts, 1992, International Symposium on Plastic Surgery, Prague, 1992
 • Měšťák, J. – Šmahel, Z.: Principal factors infuencing the postnatal developments of the nose in facial clet  s. Abstracts, 1992, International Symposium on Plastic Surgery, Prague, 1992
 • Měšťák, J.: oponentský posudek na kandidátskou disertační práci MUDr. M. Pulse „Experimentální použití fibrinového preparátu ÚSOL v traumatologii vybraných tkání“. Oponentní řízení při I. LF UK – 31. 5. 1996, Praha
 • Měšťák, J.: Operace prsů v plastické chirurgii podle typu vady. Lékařské listy, 1998, č. 14
 • Měšťák, J.: Psychosociální aspekty rekonstrukce prsů po ablaci. Lékařské listy, 1998, č. 14
 • Měšťák, J.: Silikonová prsní protéza po 27 letech. Sborník abstrakt celostátního sjezdu plastických chirurgů s mezinárodní účastí, 1999, s. 10
>
 
 

operace nosu / augmentace prsou / modelace prsou / operace obličeje facelift / miniabdominoplastika /