Publikační a vědecká činnost

 
<
 • Urban, K. – Měšťák, J. – Poláček, V.: Výskyt karcinomu prsu po mammaplastikách. Časopis lékařů českých, 2003, roč. 142, č. 12
 • Měšťák, J. – Urban, K. – Ondrejka, P. – Kment, L.: Rekonstrukce prsu torakodorsálním lalokem podle Holmströma – čtrnáctileté zkušenosti. Rozhl. Chir., 2004, roč. 83, č. 12, s. 620–623
 • Měšťák, J. – Dražan, L. – Urban, K. – Ondrejka, P. – Hrubanová, E. – Poláček, V. – Kment, L. – Měšťák, O.: Rekonstrukce prsu po mastektomii. Postgraduální medicína, 2005, roč. 7, č. 2, s. 135–143
 • Měšťák, J.:Kritéria (ne)úspěšnosti korektivních rinoplastik. Otorinolaryng.a Foniat., 2007,č.3
 • Měšťák, J.: Profiloplastika u operací nosu. Otorinolaryng. a Foniat., 2007, č. 3
 • Měšťák, J. – Dražan, L. – Měšťák O. – Urban, K. – Kment, L.: Současné možnosti rekonstrukce prsu po mastektomii. Bulletin EVA 35 (projekt pro boj s rakovinou prsu), 2006, roč. 1, č. 1, s. 12–16
 • Měšťák, J. – Dražan, L. – Měšťák, O. – Kment, L. – Urban, K.: Subkutánní mastektomie s rekonstrukcí. Bulletin EVA 35 (projekt pro boj s rakovinou prsu), 2007, roč. 2, č. 2
 • Urban, K., Měšťák, J.: Je pokročilý karcinom prsu kontraindikací rekonstrukce ? Praktický lékař, Roč.87, č.12 (2007), s. 738-739
 • Kment,L., Čáp, R., Měšťák, J., Urban, K., Kufa, R., Matějovská, J.: Zdravotní aspekty redukční mammaplastiky. Praktický lékař, Roč.89, č.2 (2009), s.76-78
 • Měšťák, J.: Odložená rekonstrukce defektů měkkých tkání obličeje. Rozhl.Chir., Roč.86, č.6 (2007), s.294-296

Krátká vědecká sdělení

 • Měšťák, J.: Průzkum eventuálního vlivu zevních a vnitřních činitelů na vznik rozštěpů. Příloha č. 10 k Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica, 1972
>
 
 

operace nosu / augmentace prsou / modelace prsou / operace obličeje facelift / miniabdominoplastika /