Publikační a vědecká činnost

 
<
 • Měšťák, J. – Víšek, V. – Čakrtová, M. – Červený, J.: Naše zkušenosti s dermolipektomií břišní stěny. Rozhl. Chir., 1988, roč. 67, č. 11, s. 742–747
 • Měšťák, J. – Ambrožová, J. – Tomášek, D. – Krýslová, I.: Naše zkušenosti s technikou rotace dvorce u chirurgické léčby gigantomastie. Rozhl. Chir., 1994, roč. 73, č. 1, s. 16–18
 • Měšťák, J. – Hrivnáková, J. – Čakrtová, M. – Nejedlý, A. – Tomášek, D., – Korytko, J.: Redukční operace prsů na klinice plastické chirurgie v Praze. Rozhl. Chir., 1994, roč. 73, č. 1, s. 19–23
 • Měšťák, J.: Operace kosmetických vad prsů. Praktický lékař, 1994, roč. 74, č. 7–8, s. 341
 • Měšťák, J.: Korektivní operace nosu. Praktický lékař, 1995, roč. 75, č. 3, s. 123–124
 • Měšťák, J.: Dermolipektomie břišní stěny. Praktický lékař, 1995, roč. 75, č. 4
 • Měšťák, J. – Urban, K. – Ondrejka, P.: Giant cell angiofibrom dolních víček. Čes. a slov. Oftal.,2002, roč. 58, č. 6, s. 393–395
 • Měšťák, J. – Ondrejka, P. – Urban, K.: Infiltrace podkožní tkáně jako prevence krevních ztrát u rozsáhlých výkonů v plastické chirurgii – desetileté zkušenosti. Rozhl. Chir., 2002, roč. 81, č. 8, s. 405–407
 • Měšťák, J.: Komplexní chirurgická péče o ženy s onkologickým onemocněním prsu. Časopis lékařů českých, 2003, roč. 142, č. 12
 • Měšťák, J. – Ondrejka, P. – Poláček, V. – Šamudovský, M. – Urban, K. – Kment, L.: Rekonstrukce prsů po mastektomiích a parciálních výkonech. Časopis lékařů českých, 2003, roč. 142, č. 12
 • Poláček, V. – Měšťák, J.: Psycho-sociální aspekty rekonstrukce prsů po ablaci. Časopis lékařů českých, 2003, roč. 142, č. 12
>
 
 

operace nosu / augmentace prsou / modelace prsou / operace obličeje facelift / miniabdominoplastika /