Publikační a vědecká činnost

 
<
 • Beranová, Z. – Měšťák, J. – Víšek, V.: Polandův syndrom. Acta Chir. Ortop. Traumatol. Czech., 1979, roč. 6, č. 1, s. 52–63
 • Měšťák, J. – Faltýn, J. – Stříteský, J.: Užití kryofixace při chirurgické léčbě maligního melanomu. Rozhl. Chir., 1981, roč. 60, č. 11, s. 734–739
 • Hrivnáková, J. – Fára, M. – Müllerová, Ž. – Měšťák, J.: Srovnání vývoje čelisti po primární kostní implantaci a po překlenutí rozštěpu periostálním lalůčkem. Rozhl. Chir., 1982, roč. 61, č. 12,s. 805–810
 • Hrivnáková, J. – Fára, M. – Müllerová, Ž. – Horák, I. – Měšťák, J.: Užití periostálního lalůčku k překlenutí defektu v čelisti u obličejových rozštěpů. Rozhl. Chir., 1981, roč. 60, č. 1,s. 726–733
 • Měšťák, J.: Zopakování pro každodenní chirurgickou praxi: Způsob a technika odběru kožního transplantátu. Rozhl. Chir., 1983, roč. 62, č. 89, s. 597–601
 • Měšťák, J. – Beneš, J.: Poranění méněcenného kožního krytu u nemocných dlouhodobě léčených kortikosteroidy. Rozhl. Chir., 1983, roč. 62, č. 6, s. 446–447
 • Měšťák, J.: Příspěvek k chirurgii sekundárních deformací nosu u jednostranných rozštěpů. Rozhl. Chir., 1985, roč. 64, č. 2, s. 114–118
 • Faltýn, J. – Měšťák, J.: Léčba rozsáhlého kožního nádoru kryodestrukcí s následnou autotransplantací. Rozhl. Chir., 1985, roč. 64, č. 2, s. 123–126
 • Fára, M. – Topinka, H. – Pros, Z. – Hrivnáková, J. – Čakrtová, M. – Měšťák, J. – Njedlý, A. – Sehr, A.: Společenské a zdravotní aspekty augmentačních operací prsů. Rozhl. Chir., 1986, roč. 65, č. 10, s. 641–649
 • Víšek, V. – Měšťák, J.: Rekonstrukce amputovaného hrotu prstu ostrůvkovým lalůčkem. Rozhl. Chir., 1986, roč. 65, č. 12, s. 813–817
 • Měšťák, J. – Nejedlý, A. – Víšek, V.: Krytí defektu kůže místním dvoulalokovým posunem. Rozhl. Chir., 1988, roč. 67, č. 11, s. 772–774
>
 
 

operace nosu / augmentace prsou / modelace prsou / operace obličeje facelift / miniabdominoplastika /