Publikační a vědecká činnost

 
<
  • Ambrožová, J. – Měšťák, J. – Smutková, J.: Reconstruction of the lower eyelid after excisin of major tumours. Acta Chir. Plast., 1993, roč. 35
  • Měšťák, J. – Hrivnáková, J. – Čakrtová, M. – Nejedlý, A. – Tomášek, D. – Korytko, J.: Reduction mammaplasty at the department of plastic surgery in Prague. Acta Chir. Plast., 1993, roč. 35, č. 3–4
  • Měšťák, J.: Multi-stage augmentation of a narrow lip by the V-Y advancement. Acta Chir. Plast., 2002, roč. 44, č. 2, s. 39–42
  • Edriss, A. S. – Měšťák, J.: Epidermal keratinocytes may have an important role in hypertrophic scarring pathogenesis: An immunohistochemical study. Anales of Burnes and Fire Disasters, sv. VIII, 2005, č. 3
  • Edriss, A. S. – Měšťák, J.: Management of Keloid and Hypertrophic Scars. Anales of Burnes and Fire Disasters, sv. XVIII, 2005, č. 4
  • Pros, Z. ,Měšťák,J.,Měšťák,O.: Synmastia-an unusual complication of augmentation mammaplasty. Acta Chir. Plast., Roč.50, č.3 (2008), s.85-88.
  • Vasovcak,P., Krepelova, A., Puchmajerova, A.,Spucal, J., Voska, L., Musilova, A., Měšťák, J., Martinek, J.: A novel mutation of PTEN gene in  a patient with Cowden syndrome exessive papillomatosis of the lips, discrete cutaneous lesions, and gastrointestinal polyposis. European Journal of Gastroenterology and Hematology, Roč.19, č.6 (2007),s.513-517. Cited 2 times

Odborné časopisy

  • Měšťák, J. – Topinka, H.: Současný stav kožní transplantace. Rozhl. Chir., 1978, roč. 58, č. 2, s. 131–138
  • Beranová, U. – Topinka, H. – Měšťák, J. – Moserová, J. – Běhounková, E.: Xenotransplantát jako dočasný kryt v plastické chirurgii. Rozhl. Chir., 1979, roč. 58, č. 7, s. 438–444
>
 
 

operace nosu / augmentace prsou / modelace prsou / operace obličeje facelift / miniabdominoplastika /