Publikační a vědecká činnost

 
<

Vědecké práce v odborném tisku

Mezinárodní časopisy

  • Beranová, Z. – Měšťák, J. – Víšek, V.: Poland’s syndrome – klinická studie. Acta Chir. Plast., 1979, roč. 21, č. 2, s. 73–85
  • Měšťák, J. – Faltýn, J. – Stříteský, J.: Contribution to the Cryotherapy of Malignant Melanoma. Acta Chir. Plast., 1983, roč. 25, č. 3, s. 155–160
  • Měšťák, J. – Víšek, V. – Čakrtová, M. – Červený, J.: Dermolipectomy of the abdominal wall. Acta Chir. Plast., 1988, roč. 30, č. 3, s. 182–191
  • Hrivnáková, J. – Fára, M. – Müllerová, Ž. – Měšťák, J.:The comparison of maxillary growth after primary bone implantation and overbridging the maxilla cleft with periostal flap. Acta Chir. Plast., 1983, roč. 25, č. 2, s. 57–65
  • Měšťák, J.: Surgery of secondary nasal deformities in unilateral clefts. Acta Chir. Plast., 1985, roč. 7, č. 3, s. 160–167
  • Měšťák, J. – Šmahel, Z.: Basic factors influencing the postnatal development of the nose in facial clefts. Acta Chir. Plast., 1985, roč. 27, č. 4, s. 193–201
  • Fára, M. – Topinka, H. – Nejedlý, A. – Hrivnáková, J. – Čakrtová, M. – Měšťák, J. – Sehr, A.: Social and health aspects of augmentation mammaplasty. Acta Chir. Plast., 1986, roč. 28, č. 3, s. 129–144
  • Měšťák, J. – Zadorožná, M. – Čakrtová, M.: Breast reconstruction in women with Poland’s syndrome. Acta Chir. Plast., 1991, roč. 33, č. 3
  • Měšťák, J. – Ambrožová, J. – Tomášek, D. – Krýslová, I.: Our experience with the technique of areolar rotation in reduction mammaplasty. Acta Chir. Plast., 1993, roč. 35, č. 1–2

>
 
 

operace nosu / augmentace prsou / modelace prsou / operace obličeje facelift / miniabdominoplastika /