Publikační a vědecká činnost

 
<

 

  • Měšťák, J.: Rehabilitace. Kapitola v: M. Fára a kolektiv: Úvod do obecné chirurgie, SPN, P1982, s. 136
  • Měšťák, J. – Fára, M.: Tepelná poranění. Kapitola celostátní učebnice pro SZŠ, Chirurgie Avicenum, 1987, šest stran
  • Měšťák, J. – Fára, M.: Tepelná poranění. Kapitola z učebnice Chirurgie II. Informatorium,   Praha 1993
  • Měšťák, J.: 6 kapitol v přepracovaném vydání učebních textů pro posluchače lékařských fakult autorů Tvrdek, M. a kolektiv: Úvod do obecné chirurgie. Karolinum, Praha, 2004
  • Měšťák, J.: Operace nosu u pacientů s obličejovým rozštěpem. Kapitola v monografii. Válka a kolektiv: Korektivní operace nosu. Grada publishing, 2003, s. 133–141

Závěrečné zprávy výzkumu

  • Fára, M. – Hrivnáková, J. – Müllerová, Ž. – Měšťák, J.: Užití periostálního lalůčku k překlenutí defektu v čelisti u jedno a oboustranných rozštěpů. Závěrečná zpráva výzkumného úkolu HPK 34 MZ, 34–02, 01, 1980
  • Fára, M. – Hrivnáková, J. – Měšťák, J. – Horák, I. – Topinka, H.: Deformace nosu u rozštěpu
  • Závěrečná zpráva výzkumného úkolu MZ, HPK 34–02–01, Praha, 1985
  • Měšťák, J.: Chirurgická léčba rozštěpového nosu. Závěrečná zpráva výzkumného úkolu MZHPK 34–03–05, Praha, 1988
  • Měšťák, J.: Problematika deformace nosu u rozštěpu. Kandidátská disertační práce, 1985
>
 
 

operace nosu / augmentace prsou / modelace prsou / operace obličeje facelift / miniabdominoplastika /