Publikační a vědecká činnost

 
<
 • Měšťák, J. – Hájek, M.: Odběr kožních transplantátů. Příloha Rozhl. Chir., 1984, roč. 63, č. 12, s. 191–192
 • Měšťák, J. – Hájek, M.: Způsoby místních posunů kožních laloků. Příloha Rozhl. Chir., 1985, roč. 64, č. 1, s. 193
 • Měšťák, J. – Víšek, V. – Hájek, M.: Princip Z-plastiky. Příloha Rozhl. Chir., 1985, roč. 64, č. 1, s. 194
 • Měšťák, J. – Hájek, M.: Neúplná ztrátová poranění konečných článků prstů I. Příloha Rozhl. Chir., 1985, roč. 64, č. 2, s. 195
 • Měšťák, J. – Hájek, M.: Ztrátové poranění kožního krytu základních nebo středních článků prstů. Příloha Rozhl. Chir., 1985, roč. 64, č. 2, s. 196
 • Měšťák, J. – Hájek, M.: Neúplné ztrátové poranění konečných článků prstů II. Příloha Rozhl. Chir., 1985, roč. 64, č. 2, s. 197
 • Měšťák, J. – Hájek, M.: Ztrátové poranění kožního krytu základních nebo středních článků prstů II. Příloha Rozhl. Chir., 1985, roč. 64, č. 3, s. 118
 • Měšťák, J. – Hájek, M.: Některé způsoby krytí kožních defektů po excisi nádoru nosu. Příloha Rozhl. Chir., 1985, roč. 64, č. 5, s. 203–204
 • Měšťák, J. – Víšek, V. – Hájek, M.: Některé způsoby krytí kožních defektů po excisi národů obličeje. Příloha Rozhl. Chir., 1985, roč. 64, č. 4, s. 190–200
 • Měšťák, J. – Víšek, V. – Hájek, M.: Nádory boltce a způsoby excisí. Příloha Rozhl. Chir., 1985, roč. 64, č. 8, 9, s. 207
 • Měšťák, J. – Víšek, V. – Hájek, M.: Nádory horního a dolního rtu a možnosti uzavření defektů po jejich excisi. Příloha Rozhl. Chir., 1985, roč. 64, č. 6, s. 205–207
 • Měšťák, J. – Víšek, V. – Hájek, M.: Způsoby a technika krytí kožního defektu tzv. dvoj- a trojlalokovým posunem. Příloha Rozhl. Chir., 1985, roč. 64, č. 5, s. 201–202
>
 
 

operace nosu / augmentace prsou / modelace prsou / operace obličeje facelift / miniabdominoplastika /