Operace nosu - Rinoplastika

 
<

DALŠÍ INFORMACE

Rinoplastika

Rinoplastiku lze chápat v určitém slova smyslu (s jistou nadsázkou) za operaci osudovou. Buď člověka učiníte šťastným, a to jako u žádné jiné kosmetické vady nebo naopak do konce života nešťastným, pokud operace nebyla provedena dobře. Proto správný výběr plastického chirurga je u operace nosu zásadní.

Také je třeba si uvědomit, že z nosu velkých rozměrů nelze vytvořit nos malý. Neúměrné zmenšení nosu vede často k neřešitelným komplikacím v podobě „vlající“ volné a nadbytečné kůže, kterou nelze bez vzniku kráterovitých deformací korigovat. Podobně, jako špatně provedená rinoplastika i přílišná redukce tkání nosu může vést ke ztrátě identity operovaného, což je další stinnou stránkou neodborně užité operační techniky.

Postup operace, který užíváme ke korekci kosmetických vad nosu se liší podle toho, zda při operaci provádíme kompletní rinoplastiku se zásahem do kostry nosu, nebo korigujeme pouze jeho měkkou část, tedy hrot nosu.

 

DALŠÍ INFORMACE

Rinoplastika

Operaci nosu provádíme většinou v celkové anestezii, jen někteří plastičtí chirurgové, vycházející z tradice jejich učitelů, upřednostňují místní znecitlivění. Celková anestezie se nám jeví komfortnější pro pacienta i operujícího.

Po uvedení do celkové anestezie (narkózy) následuje při kompletní rinoplastice zmenšení a zúžení kostry nosu a jeho celkové zjemnění. Snížením chrupavčité nosní přepážky a snesením hřbetu (případně hrbolu) se zmenší profil nosu, uvolněním postranních nosních kůstek a jejich přiblížením se zúží kostra nosu. K celkovému zjemnění nosu přispívá i korekce hrotu nosu s redukcí jeho chrupavčitých struktur.

>
 
 

operace nosu / augmentace prsou / modelace prsou / operace obličeje facelift / miniabdominoplastika /